Startsida

Välkommen
till Passab

25 år erfarenhet av
personlig assistans

Passab Assistans

Vi erbjuder assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Hos oss förenas det lilla företagets värme och familjära atmosfär med det stora företagets service och trygghet. Vi som arbetar på Passab har alla lång erfarenhet inom personlig assistans. Genom åren har vi skaffat oss värdefulla kunskaper och erfarenheter som står till ditt förfogande.

För oss är en nära kontakt med kunder, anhöriga och assistenter av stor vikt. Såväl kunder och deras anhöriga som assistenter påtalar ofta betydelsen av att ha nära till den som ansvarar för den dagliga verksamheten. För oss är den personliga kontakten en förutsättning för en trygg och fungerande assistans.

Kontakta oss gärna med frågor eller funderingar kring personlig assistans.

Vid akuta fall utanför kontorstid når ni oss på vår jourtelefon: 072 302 70 36

Susanne Petersson
Kundansvarig
072-310 11 66
susanne@passab.se

Natalia Bengtsson
Kundansvarig
072-310 11 33
natalia@passab.se

Passab Assistans

Vi erbjuder assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Hos oss förenas det lilla företagets värme och familjära atmosfär med det stora företagets service och trygghet. Vi som arbetar på Passab har alla lång erfarenhet inom personlig assistans. Genom åren har vi skaffat oss värdefulla kunskaper och erfarenheter som står till ditt förfogande.

För oss är en nära kontakt med kunder, anhöriga och assistenter av stor vikt. Såväl kunder och deras anhöriga som assistenter påtalar ofta betydelsen av att ha nära till den som ansvarar för den dagliga verksamheten. För oss är den personliga kontakten en förutsättning för en trygg och fungerande assistans.

Kontakta oss gärna med frågor eller funderingar kring personlig assistans.

Vid akuta fall utanför kontorstid når ni oss på vår jourtelefon: 072 302 70 36

Susanne Petersson
Kundansvarig
072-310 11 66
susanne@passab.se

Natalia Bengtsson
Kundansvarig
072-310 11 33
natalia@passab.se

Susanne Petersson
Kundansvarig
072-310 11 66
susanne@passab.se

Passab Assistans

Vi erbjuder assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Hos oss förenas det lilla företagets värme och familjära atmosfär med det stora företagets service och trygghet. Vi som arbetar på Passab har alla lång erfarenhet inom personlig assistans. Genom åren har vi skaffat oss värdefulla kunskaper och erfarenheter som står till ditt förfogande.

För oss är en nära kontakt med kunder, anhöriga och assistenter av stor vikt. Såväl kunder och deras anhöriga som assistenter påtalar ofta betydelsen av att ha nära till den som ansvarar för den dagliga verksamheten. För oss är den personliga kontakten en förutsättning för en trygg och fungerande assistans.

Kontakta oss gärna med frågor eller funderingar kring personlig assistans.

Vid akuta fall utanför kontorstid når ni oss på vår jourtelefon: 072 302 70 36

Natalia Bengtsson
Kundansvarig
072-310 11 33
natalia@passab.se

Bemötande

Med värme och hjärta som ledstjärnor stödjer vi både individen och varandra i vardagen. Vi tar oss tid att lyssna och har alltid ett leende att bjuda på.

Tillgänglighet

Vi finns alltid tillhands för de som behöver oss och vi är lätta att nå. Vi är flexibla när oväntade saker sker och vi ger snabb återkoppling och tydliga svar när det uppstår frågor.

Engagemang

Vi är handlingskraftiga, drivna av nyfikenhet, entusiasm och stort engagemang samt en önskan om att skapa en bättre värld för individen.

Ansvarstagande

Vi känner stolthet i vårt arbete och ser en långsiktighet i allt vi gör. Vi bygger kontinuerligt vårt förtroende genom att arbeta på ett hållbart, etiskt och transparant sätt.

Som kund hos Passab är du aldrig ensam

Passab hjälper dig hela vägen och garanterar en trygg och säker assistans.

  • Du har din egen kontaktperson som känner dig och din livssituation
  • Flexibilitet – vi anpassar assistansen utifrån dina behov och önskemål
  • Vi har jour dygnet runt och en beredskap att snabbt lösa vakanser och andra akuta situationer
  • Vi ger dig stöd vid ansökningar och omprövningar För dig som anhörig eller funktionshindrad har vi kostnadsfri rådgivning inom assistans

Det krävs en hel del kunskap och erfarenhet för att göra en ansökan om personlig assistans med hög kvalitet. Vi på Passab har den kunskap och erfarenhet som behövs. Låter du oss hjälpa dig med din ansökan om assistans eller utökad assistans, kan du utgå från att den håller högsta kvalitet. Kostnadsfritt, naturligtvis! Är du osäker på om du är berättigad till assistans så ring eller maila till oss.

Passab Assistans är en del av Friab familjen.

Läs mer på: www.friab.se